ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt från Hamnkommittéen Skriv ut sidan

I dokumentet "Ritning på sublift och pallning" nedan kan man kontrollera vilka mått som bockar eller vagga måste ha för att passa vår upptagningsvagn/sublift.

 


Ritning på sublift och pallning (35 KB)

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10