ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Funktionärer Skriv ut sidan
Styrelse 2018

Sverker Dahlberg 

Högåsavägen 23

 

152 70 Södertälje

 

Ordförande

070-982 69 50

 

sverker.dahlberg@telia.com

Jan Eklund

Norbergsväg 3

152 57 Södertälje

Vice ordf.

Vinterplatser

08-550 890 77

073 568 43 84

jan.erik.eklund@bredband.net

jan.eklund@scania.com

Anders Olsson

 

Toredalsvägen 8

144 63 Rönninge

Kassör

08-532 533 43

0762-37 48 66

andmaols@hotmail.com

Malin Bjerkestig            

Viksängsvägen 24

152 57 Södertälje

Ekonomi & budget

070-369 85 47 

Malin.bjerkestig@hotmail.se

Pia Wiberg

Granhemsvägen 9

152 41 Södertälje

Sekreterare 

 

0707-73 22 19

 

pia@cormery.se

 

Lars Jernå

Trappgränd 1

152 57 Södertälje

Hamnkapten

08-550 997 17

070-549 97 17

lars.jerna@telia.com

lars.jerna@skanska.se

Owe Westin

 

Trollvägen 9

152 70 Södertälje

Tekniskt ansvarig

072-545 50 60

owe.w@telia.com

Per-Arne Persson

Viksängsvägen 22

 

152 57 Södertälje

 

Bryggplatser

070-9831331                                                          

parne.persson@gmail.com

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10