ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Upprop från valberedningen Skriv ut sidan

Östertälje Båtklubb behöver funktionärer av olika slag. Om vi får många engagerade och dessutom rätt person på rätt plats så tror vi att mycket kan åstadkommas utan att det skall upplevas som betungande utan i de flesta fall som stimulerande och meningsfullt att jobba för ÖBK.

Vilka av nedanstående funktioner skulle du kunna tänka dig att arbeta med under några år.

Funktion 

Ordförande , Sekreterare, Kassör, Representant SKBF 

Revisor ,   Båtförsäkringar,   Utbildning,  Medlemsregister 

Hamnkommitté ´Sublift, båtplatser,  el , övrigt
Bryggansvarig 

Husvärd klubbhuset,  Radönstugan
Miljö-,  Fest-, Ungdoms-, Seglarkommitté

Säkerhetsbesiktning, Mätningsman, Försäljning av vimplar  

ÖBK-kanalen
Kontakta  gärna valberedningen


Berndt Sjöberg 550 124 56  berndt.sjoberg@aprovix.se.

Gösta Löfgren 550 18321


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10