ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Mastskjulet Skriv ut sidan

Regler för vad som gäller för mastskjulet och hantering av master.

  • Antalet platser är begränsat och vi behöver ALLA platser till de som använder sin mast.
  • Master får inte förvaras under sommaren utan att masten är märkt med ägarens namn så att ägaren kan kontaktas.
  • Master skall INTE ligga kvar på bockar utanför mastskjulet på sommar och vintern!
  • Om du är osäker på hur av/påmastning går till så bör du kontakta någon för att få instruktion.
  • Allt täckningsmaterial skall vara utplockat från mastskjulet före första upptagning.
  • Fack för trämaster ska respekteras eller också skall masterna skyddas för metallbeslag.
  • Lågt liggande fack bör lämnas till långa och tunga master.
  • Master med skrymmande utrustning bör strippas från t.e.x. radar och TV-antenner. Även spridare bör vara borta. Om demontering är omöjlig, så tag kontakt med hamnkommitteen-kanske kan det lösas på något sätt.
  • Bommar ska inte förvaras i mastskjulet. Bommar i mastskjulet kommer att läggas på marken.
  • Klubben kan inte ansvara för ev skador på master eller annan utrustning.

Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10