ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Styrelse Skriv ut sidan

Medlemmar i styrelsen samt övriga förtroendevalda finns under rubriken funktionärer.

Protokoll och information:
Protokoll från styrelsemöten och information finns i Strand Hotell i styrelsepärmen. Information från Södermanlands Seglarförbund och Sörmlandskusten Båtförbund (SKBF) finns också i Strand Hotell samt annan information från andra båtklubbar


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10