ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Aktuellt från Sekreteraren Skriv ut sidan

ÖBK-kanalen, vill du ha in något i tidningen, kontakta Lars Klasén 550 195 70 

Glöm inte att meddela adressändringar, ny båt mm till Lars Vager (08-550 322 51) eller e.mail (obk.matrikel@gmail.com)

Styrelseprotokoll finns tillgängliga i styrelsepärmen i klubbhuset.

Om ni vill att styrelsen ska ta upp någon fråga, kontakta mig,  e-mail (obk.styrelse@gmail.com).

/Pia


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10