ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Klubbhuset Strand Hotell Skriv ut sidan

Klubben söker en frivillig person, som vill göra sin arbetsplikt i form att städa klubbhuset 1g/vecka i samband med vår- och höstrustningen

/Styrelsen

Klubbhuset kan hyras av aktiva medlemmar, dvs de som har andel i anläggningarna.

Bokning: Ring Marita Hjelm tel.  070 - 457 6899

En aktiv medlem som hyr klubbhuset för annans räkning måste själv vara med under kvällen / dagen.

Avgiften kan hittas under "Information till medlemmar/Avgifter"Klubbhuset Strand Hotel


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10