ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Firmor hantverkare mm Skriv ut sidan

Här kan du ge Tips om bra firmor/hantverkare eller rent av

klubbmedlemmar som är bra på olika saker.

Hej, om det är av allmänt intresse kan du väl föra in  på hemsidan att jag kan köpa in navigationsutrustning som Ray-Marine, Garmin, Furuno etc samt övrig elektronisk navigationsutrustning för ca 25% billigare pris än vad som går  att hitta hos återförsäljare här.

Ta kontakt med :

Sten Sköld

E-mail: sksq@telia.com eller på telefon 0855431110 alt 0708539629

 

Sänd ett mail till sven.hjelm@telia.com om du vill tipsa om något


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10