ÖBK
Östertälje Båtklubb

Startsidan
Om ÖBK
Fakta om ÖBK
Funktionärer
Klubbhus och bryggor
ÖBK´s hemsida
ÖBK´s visor
Om SKBF , SBU och SSF
Ordförandens spalt
Östertälje Båtklubbs Historia
Radön
Stadgar
Styrelse
Verksamhetsberättelser/Årsmötesprotokoll
Aktuellt
Klubbens anläggningar
Information till medlemmar
Information till nya medlemmar
Hantering av avfall Skriv ut sidan

Här kommer beskrivning av hur du skall hantera avfall av olika slag

Skit inte i Östersjön.

ÖBK har en anläggning för tömning av toatankar som du bör använda.

Du är skyldig att själv se till att ta hand om allt avfall och lämna det till Returen Moraberg eller till Tvetatippen.

Hushållsavfall ska tas hem.

 


Östertälje Båtklubb - Org. nr: 815600-5012, Postgiro nr: 44 84 10